PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : جمله های زیبای انگلیسی با ترجمه ی فارسیGeLaw
12 October 2009, 10:10 PM
To see the world in a grain of sand, and a heaven in a wild flower; Hold infinity in the palm of your hand, and eternity in an hour

برای دیدن دنیا در یک دانه شن، و عرش در یک گل وحشی، بی نهایت را در کف دستت نگاه دار و ابدیت را در یک ساعت


Yesterday is past, it is history
Tomorrow is future, it is a mystery
Today is present, it is a gift

دیروز گذشته است، دیگر باز نمی گردد
فردا آینده است، رازی بیش نیست
امروز حال است، هدیه ای است گران بها

Love stops being a joy when it stops being a secret

لذت عشق ار بین خواهد رفت اگر رازش برملا شود.

The words are easy when the language is love

کلمات راحت بر زبان جاری می شوند آن هنگام که زبان از عشق ساخته شده باشد

Love makes everything lovely

عشق به همه چیز رنگ و بوی عاشقانه می دهد

Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile

هیچ گاه چهره ات را در هم مکش حتی زمانی که غمگین هستی، زیرا هیچ گاه نمی دانی که چه کسی با لبخند تو عاشقت خواهد شد

Life is square of mirror, flower to involution of eternity, life is multiply of ground in our beats, and life is easy geometry of breath.


زندگی مجذور آیینه است،زندگی گل به توان ابدیت است،زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما،زندگی هندسه ساده و یکسان نفس هاست.

Diel says: a smile has no price but has so profit
.

ديل کارنگي مي گويد :«تبسم خرجي ندارد ولي سود بسياري دارد.»

In this world needs to love and being loved is more that bread.

«در اين جهان نياز به دوست داشتن و ستايش شدن، بيش از نياز به نان است.» مادر ترزا

Sometimes stopping is good fortune to see the passed way & looking to the future way, sometimes you should stop that you can arrive.

هر از گاهی توقف ،فرصت خوبی است برای دیدن مسیر طی شده و نگریستن به راه پیش رو،گاهی برای رسیدن باید ایستاد.

Love is a way that I help you on it to be more near to your fact not to what I want.

عشق فرآیندی است که در طی آن من به تو کمک کنم تا به خود واقعی ات نزدیک تر بشوی، نه آن چه من می خواهم.Don’t be upset from people, because they are upset too, they are alone but they run away from themselves because they are in doubt about themselves & about their love &their fact, so love then even when they don’t love you…

از انسانها غمی به دل نگیر؛ زیرا خود نیز غمگین اند؛ با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند زیرا به خود و به عشق خود و به حقیقت خود شك دارند؛ پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند...!

**دکتر علی شریعتی**

Nafas
12 October 2009, 10:16 PM
خیلی قشنگ بود گلاره جان

ممنون از شما

فقط اولی رو متوجه نشدم هر چی خوندم منظورش رو نگرفتم

"برای دیدن دنیا در یک دانه شن، و عرش در یک گل وحشی، بی نهایت را در کف دستت نگاه دار و ابدیت را در یک ساعت"

GeLaw
13 October 2009, 01:37 PM
اون کلمه ی Heaven به معنایه برزخ هم هست،
ترجمه خود جمله رو هم چک کردم،درسته!
من خودم چند دور خوندم اما نتونستم بفهمم
5شنبه ادبیات داریم،حتما از معلمم میپرسم نتیجشو میگم:wink:

GeLaw
13 October 2009, 02:49 PM
Easy is to get a place is someone's address book.
Difficult is to get a place in someone's heart.
در دفترچه ی آدرس اشخاص جا داشتن آسان است.
در قلب آنها جا باز کردن مشکل است .
Easy is to judge the mistakes of others
Difficult is to recognize our own mistakes
قضاوت در بارهء اشتباه دیگران آسان است
تشخیص اشتباه خود مشکل است .
Easy is to talk without thinking
Difficult is to refrain the tongue
حرف زدن بدون فکر کردن آسان است .
گرفتن جلو زبان از حرف زدن مشکل است.
Easy is to hurt someone who loves us.
Difficult is to heal the wound...
اذیت کردن شخصی که ما رو دوست دارد آسان است.
التیام زخم دیگران مشکل است.
Easy is to forgive others
Difficult is to ask for forgiveness
عفو و بخشیدن دیگران آسان است .
طلب عفو کردن مشکل است.

GeLaw
13 October 2009, 02:50 PM
Fear of death is worse than death itself.

ترس از مرگ بدتر از خود مرگ است.

Diligence is the mother of good luck.

پشتکار مادر خوش شانسی است.

When in doubt, do nothing.

در زمان شک کاری نکن.

Eat to live, not live to eat.

بخور تا زندگی کنی.زندگی نکن برای خوردن.

Better an egg today than a hen tomorrow.

امروز یک تخم مرغ بهتر است از فردا یک مرغ.

You never know what is enough unless you know more than enough.

تو هرگز نمیدانی چقدر کافی است مگر اینکه تو بیشتر ار اندازه بدانی.

Experience is the best teacher.

تجربه بهترین معلم است.

Beauty is in the eye of the beholder.

زیبایی در چشم ناظر است.

Failure teaches success.

شکست پیروزی می آموزد.

One falsehood spoils a thousand truths.

یک دروغ یک هزار حقییقت را خراب میکند.

If you are looking for a friend who has no faults, you will have no friends.

اگر شما دنبال دوستی میگردید که او هیچ عیبی ندارد شما هیچ دوستی نخواهید یافت.

Love sees no faults.

عشق هیچ عیبی نمی بیند.

Don't bite the hand that feeds you.

دستی را که به تو غذا میدهد گاز مگیر.

Good fences make good neighbors.

حصارهای خوب همسایگان خوب همسایگان خوب میسازد.

Your fingers can't be of the same length.

انگشتان شما نمی توانند به یک اندازه یکسان باشند.

Fire is a good servant, but a bad master.

آتش خدمتکار خوبی است اما ارباب بدی است.

Better are small fish than an empty dish.

یک ماهی کوچک بهتر از یک ضرف خالی است.

If you lie down with dogs, you'll get up with fleas.

اگر با سگها بخوابی با ککها بیدار خواهی شد.

Focus on making things better, not bigger.

به ساختن چیزهای بهتر تمرکز کن نه بزرگتر.

Forgive and forget.

ببخش و فراموش کن.

Better go back than go wrong.

برگشتن از اشتباه رفتن بهتر است.

God helps them that help themselves.

خدا کسانی را کمک میکند که آنها خودشان را کمک کنند.

All that glitters is not gold.

تمام آن درخشنده ها طلا نیستند.

Goodness is better than beauty.

مهربتنی از زیبایی بهتر است.

Old habits die hard.

عادتهای کهنه سخت میمیرند.

Bad habits are like a comfortable bed, easy to get into, but hard to get out of.

عادتهای کهنه همانند یک رختخواب راحت هستند

راحت برای وارد شدن اما سخت برای خارج شدن.

If you run after two hares, you'll catch neither.

اگر شما بدنبال دو خرگوش بدوید هیچکدام را نخواهید گرفت.

Haste makes waste.

عجله باعث هرز رفتن است.

More haste, less speed.

عجله بیشتر سرعت کمتر.

Time is a great healer.

زمان التیام دهنده ی بزرگی است.

There's no place like home.

هیج جایی همانند خانه وجود ندارد.

East west, home's best.

شرق غرب . خانه بهترین است.

Honesty is the best policy.

صداقت بهترین روش است.

Better die with honor than live in shame.

مرگ با عزت به از زندگی با ذلت.

Hope for the best and prepare for the worst.

امیدوار باش برای بهترین و آماده شو برای بدترین

GeLaw
13 October 2009, 02:52 PM
If I could rearrange the alphabet I'd put U and I together.
اگر می توانستم حروف الفبای انگلیسی را دوباره مرتب کنم، I و U را در کنار هم می گذاردم.
*****
You can't buy Love... but you can pay heavily
"Good words anoint a man, ill words kill a man.”
John Florio, First Fruits
واژگان خوب انسان را جلا می دهد و واژگان سوء انسان را می کشد.

"Good words are worth much and cost little."
George Herbert, Jocular Pudendum
واژگان نیک بسیار با ارزش و کم هزینه هستند.

"Better a living word than a hundred dead."
W.G Benham, Quotations
یک واژه زنده از صد واژه مرده بهتر است.

"A word to the wise is sufficient."
Plautus, Persa

برای یک خردمند یک واژه کافی است. (گر درخانه کس است، یک حرف بس است.)
این شعر زیبا از سعدی شاعر بزرگ ایرانی( به زبان انگلیسی) در سردر سازمان ملل در نیویورک حک شده است که وجود این شعر در این مکان برای هر ایرانی مایه فخر و مباهات است.

The children of humanity are each others limbs
That shares an origin in their creator
When one limb passes its days in pain
The other limbs can not remain easy
You who feel no pain at the suffering of others
It is not fitting you be called human
If you love some body, let them go. For if they return, they were always yours and if they don't, they never.
اگر کسی را دوست داری بگذار برود. چون اگر برگشت برای همیشه مال تو خواهد بود و در غیر این صورت هرگز مال تو نخواهد بود.
The end of the world is at your hand
پایان دنیا(زندگی) در دستان خود توست
Never put off till tomorrow what you can do today
کاری را که امروز می توانی انجام دهی به فردا موکول نکن
The great pleasure of life is doing what people say you can not do
خوشی بزرگی زندگی آن است که کاری را انجام دهی که دیگران می گویند قادر به انجام آن نخواهی بود
When you reach for the stars you may not quite get one but you won't come up with a hand full of dust either.
هنگامی که به آسمان ها دست می یابی ممکن است که نتوانی به ستاره ای دست پیدا نکنی ولی این طور هم نیست که با دست خالی برگردی
When there is no trust, there is no love
وقتی که اعتماد نباشد عشق هم نیست
Watch your thoughts, and then become your words;
Watch your words, and then become your action;
Watch your action, and then become your habit;
Watch your habit, and then become your character;
Watch your character, it becomes your karma.
به افکارت توجه کن٬ این ها در آینده کلمات می شوند جاری بر زبان تو
به سخنانت نگاه کن٬ این ها در آینده می شوند اعمال تو می شوند
به اعمالت نگاه کن٬ اینها در آینده عادات تو را تشکیل خواهند داد
به عاداتت نگاه کن٬ این ها همانی است که در آینده شخصیت تو می شوند
به شخصیتت نگاهی بینداز٬ این مقصد توست

بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی
تو نمی توانی عشق را بخری...اما می توانی بهای سنگینی برای آن بپردازی
*****
No one is too young for love, because love doesn't come from your mind, which knows your age, but from your heart, which knows no age
هیچ کس برای عشق کوچک نیست، زیرا عشق از فکر آدمی که سن را می داند نمی آید، بلکه از قلب آدمی می آید که مفهوم سن را متوجه نمی شود.
Winning isn't everything. But wanting to win is.
بردن ارزشی ندارد، اما تلاش برای پیروز شدن با ارزش است.

*****
You would achieve more, if you don't mind who gets the credit.
تو به چیزهای بیشتری دست پیدا میکنی اگر به این فکر نباشی که چه کسی به اعتبار میرسد.
*****
If you are not failing you're not taking enough risks.
اگر شکست نمیخوری بدان معنی است که ریسک پذیر نیستی
*****
Change your thoughts and you change your world.
افکارت را عوض کن تا بتوانی جهان را مطابق میل خودت تغییر دهی.

naz naz
13 October 2009, 03:33 PM
Each day i love u more;today more than yesterday & less than tommorow

هر روز بيشتر دوستت دارم.امروز بيشتر از ديروز و کمتر از فردا

Nafas
13 October 2009, 06:20 PM
اون کلمه ی Heaven به معنایه برزخ هم هست،
ترجمه خود جمله رو هم چک کردم،درسته!
من خودم چند دور خوندم اما نتونستم بفهمم
5شنبه ادبیات داریم،حتما از معلمم میپرسم نتیجشو میگم:wink:

ممنون عزیزم :notworthy:

منتظر جواب می مونم